Az üzenet elküldéséhez írd be számokkal, mennyi 6 x 5 a lenti mezőbe.

Bejelentkezés Legyél klubtag!

Útkereszteződés Kerékpár Baleset

Baleset a keresztező kerékpárúton

Megtekintve: 11800

Szomorú baleset történt tavaly októberben Lajosmizsén, ahol egy 13 éves kislány kerékpárral ütközött egy tehergépkocsival úgy, hogy a gyermek egy kerékpárúton haladt.

Szerencsére csak könnyebb sérülés történt, illetve némi anyagi kár, de mivel rengeteg tanulsága van az ügynek, érdemesnek találtam részletesebben foglalkozni ezzel. Főleg, hogy az eljáró hatóság a határozat meghozatalában – véleményem szerint – nem járt el teljes körültekintéssel.

A Lajosmizsén keresztülhaladó főútvonal – ami egyébként az 5-ös út – úttestje mellett kerékpárút halad végig.

A képen is jól látható, hogy a főútvonal védettségét jelző elsőbbségadás kötelező tábla szemből, a kerékpárút előtt lett elhelyezve.

A kislány a kerékpárúton balról érkezett, a tehergépkocsi pedig keresztülhajtott a főútvonalon az Irinyi utca irányába, tehát gyakorlatilag az látta, ami épp a képen is látható.


 


A rendőrségi eljárás során a kerékpározó kislányt hozták ki vétkesnek, méghozzá arra hivatkozva, hogy a jobbkézszabály szerint nem adta meg a tehergépkocsi részére az elsőbbséget. És bár gyermekként felelősségre nem vonható, de a család és a kislány számára komoly lelki teher mind a mai napig, hogy az általuk hibásnak tartott gépkocsi vezetője ellen az eljárást megszüntették.

Érdemes a KRESZ szabályait és a kapcsolódó jogszabályokat végigelemezni, mert az utóbbi időkben nagyon sok hasonló kerékpáros baleset történik

Hogy a közterület kezelője felé is felróható felelősség, mi sem bizonyítja jobban, hogy a baleset után pár héttel pótoltak egy elsőbbségadás kötelező táblát - az alábbi képen is jól látható -, és amely jelzés egyébként minden további kereszteződésben a helyén van.

Egyébként az ilyen Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla használata a forgalomszervezési szabályokban nincs előírva, egyrészt mert a lekanyarodó járművekkel eleve elsőbbséget kell adni a kerékpárúton, sőt a járdán érkezők számára is, a Batthyány út felől pedig a teljes út széleségére érvényes „Elsőbbségadás kötelező” tábla található.


 

A rendőrségi határozatban ez áll:
A jelenleg hatályos KRESZ nem szabályozza konkrétan azt a közlekedési esetet, ahol a járművezető a kereszteződésen egyenesen áthaladva a járművével közben egy kerékpárút útestjén halad át.
Ebben az esetben – jelen baleseti ügyben – a két jármű (azok vezetőjének) egymáshoz viszonyuló elsőbbségi helyzetét (jelzőtábla hiányában) a KRESZ 28.§-ban foglaltak határozzák meg, amelyek a következők.
28. § (1) Az útkereszteződésben - ha a (2) bekezdés rendelkezéseiből más nem következik - a járművel elsőbbséget kell adni
a) a jobbról érkező minden jármű és
b) …
részére.

Mindjárt az elején leszögezném, hogy nagyon komoly hiányossága lenne a KRESZ-nek, ha az 1975-ös megalkotása óta nem szabályozná a kerékpárúton áthaladók elsőbbségét.

Ezen felül a 28.§. beidézése úgy, hogy az abban hivatkozott (2) bekezdés már csak kipontozva látható, enyhe csúsztatás, hiszen ez a szakasz foglalkozik pont azzal, hogy:

(2) A másik jármű érkezési irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az útkereszteződésben az olyan útról érkező járművel, amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.
Ebben a kereszteződésben pedig vannak „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák.

Egyébként az indoklás legnagyobb logikai hibáját abban látom, hogy ugyan a kerékpárút szemből táblával védett, ebből az irányból pedig egyenrangú lenne? Ilyen kereszteződés a valóságban sehol nem létezik, és nem is létezhet!


A tanulságok miatt egy kicsi érdemes jobban belemélyedni a részletekbe, már az elején kihangsúlyozva, hogy véleményem szerint a kerékpáros nem vonható felelőségre a baleset kapcsán!

A Lajosmizsén átvezető 5-ös út egy főútvonal, amit az úttesten érkező járművek a „Főútvonal” elnevezési jelzőtábla jelzéséből észlelhetik.

Főútvonal esetében az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát el kell helyezni az útkereszteződés előtt a főútvonalat keresztező vagy abba betorkolló minden szilárd burkolatú mellékútvonalon. (83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet III. Fejezet 11.3.ae.)

A rendelet egyértelműen meghatározza, hogy az útkereszteződés előtt kell elhelyezni a jelzést, ami így a teljes útkereszteződés keresztmetszetére, és nem csak az úttestre érvényes.

A tábla ott van, bár a minőségén, elhelyezésének módján lenne némi kifogásolni való…


A KRESZ függeléke egyértelműen rögzíti a közút egyes részeit:

Útkereszteződés: két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése
Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület

Tehát az út keresztmetszetét vizsgálva a teljes út egy településen gyakorlatilag faltól falig tart, hiszen a szabály kihangsúlyozza, hogy a gyalogosok is az úton közlekednek, méghozzá általában a járdán, ami így az út szélét jelenti. Azaz a két járda közötti teljes terület képezi az utat, illetve két út találkozásánál az útkereszteződést.

Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.
Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út.

A megjelölést táblával teljesítik, a táblánál pedig a KRESZ-ben ez szerepel:

Kerékpárút tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez

Hogy a kerékpárút ezen meghatározás alapján a közút részét is képezheti, arra két bizonyítás is szerepel a KRESZ-ben:

  1. A Gyalogút tábla olyan önálló utat jelez, amely a gyalogosok közlekedésére szolgál. Tehát a gyalogút mindig önálló út, de az „önálló” jelző a kerékpárút meghatározásánál nem szerepel, tehát kerékpárút lehet nem önálló út is.
  2. Út melletti kerékpárút jelzőtábla. Azaz létezik egy olyan jelzőtábla, amit akkor helyeznek el, amikor a kerékpárút önálló útként az út mellett fut. Ilyen jelzés ezen a településen nincs, tehát ez is azt bizonyítja, hogy a kerékpárút ezen a helyen az út részeként került kialakításra.


Ezt erősíti az a jogszabály is, amely szerint:

Az út melletti kétirányú kerékpárutat, annak kezdetét és végét az „Út melletti kerékpárút”, az „Út melletti kerékpárút kezdete” és az „Út melletti kerékpárút vége” jelzőtáblával abban az esetben kell előjelezni, ha az úton haladó járművezető számára a kerékpárút nem kellően észlelhető.
(83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet III. Fejezet 18.11.)

Mivel ilyen tábla itt nem került elhelyezésre, ebből következik, hogy az úton haladó járművezetők számára a kerékpárút kellően észlelhető, amelynek például az elsőbbségadás szempontjából van jelentősége.

Az 5-ös út és Irinyi utca találkozásánál lévő kereszteződés esetén az „Elsőbbségadás kötelező” tábla az alárendelt utak felől érkezők számára a gyalogos járdák előtt került elhelyezésre.

KRESZ 12. § (1) a:

„Elsőbbségadás kötelező” tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező úton érkező jármű részére.

Ebből a pontból egyértelműen adódik az, hogy nem csak az úttesten, hanem a teljes útszélességen érkező járművek számára jár az elsőbbség, tehát azoknak is, akik a kerékpárúton közlekednek.

A tábla elhelyezése alapján kizárható, hogy a kerékpárút és a keresztező Irinyi út egyenrangú kereszteződés lenne, hiszen az elsőbbségadás tábla által befoglalt területbe ez a hely is beletartozik.


Hozzáteszem, hogy a kerékpáros olyan kerékpárúton közlekedett, ahol az ezt megelőző útkereszteződésekben végig táblával jelzett elsőbbséggel rendelkezett, tehát jogosan bízhatott abban, hogy itt is védettsége lesz. Egyébként ezt jogszabály is megalapozza, mert 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet  II. Fejezet  9.3. alapján:

Egyenrangú útkereszteződés előtt azon az úton, amelynek a megelőző útkereszteződésében jelzőtáblával jelzett elsőbbsége volt, az „Egyenrangú útkereszteződés” jelzőtáblát el kell helyezni.

Tehát, ha a rendőrségi határozatnak megfelelően a kerékpárút és az Irinyi út kereszteződése egyenrangúnak minősül, ebben az esetben a kerékpárútra – mivel a megelőző útkereszteződésében jelzőtáblával jelzett elsőbbsége volt – a kerékpárosok számára figyelmeztetésként el kellet volna helyezni az „Egyenrangú útkereszteződés” jelzőtáblát. Ezen az úton ilyen jelzés sehol sincs.

A leírt – jogszabályi előírásokkal alátámasztott – érvek alapján a kerékpárosnak a baleset bekövetkezte miatti felelősége kizárt.

A kislány képviselői a fenti szakmai indokokat a rendőrség számára egy beadványba leírták, ennek ellenére és ezt figyelmen kívül hagyva az újabb határozat megerősítette a gyermek felelősségét, és az indoklásban továbbra is a jobbkézszabály figyelmen kívül hagyása szerepel.

Jelenleg így néz ki a helyszín. Elhelyeztek egy újabb Elsőbbégadás kötelező táblát – bal oldalon –, illetve ebből az irányból kiegészítették a kerékpárosok elsőbbségét jelző táblával:

 

Új hozzászólás írása
Kedves Klubtag! Kérjük, hogy ezen a felületen csak a cikkhez szorosan kapcsolódó hozzászólásodat írd le. Egyéb témában a kérdéseidet a jobb oldalon található kérdőjel megérintése után teheted fel!

Hozzászólások

gazso | 2021.09.13

Csak kiváncsi volnék, van-e hír az eredeti eset kapcsán, az eljárás későbbi szakaszából?

gazso | 2018.05.04

Szomorú aktualitás, másik kereszteződésben:
https://index.indavideo.hu/video/keresztezodes_buda_kerekpar_kacsa_fazekas

Itt egyetértek a Kreszprofesszorral (ld. a videót)

gazso | 2018.05.04

@gazso
Remélem, lesz jogorvoslat az újságíró által említett helyszínelés kapcsán és az is hasonló nyilvánosságot kap.
Szomorú, ha a helyszínelő rendőrök nem ismerik a KRESZt vagy nem a KRESZ alapján járnak el :(

Zotya100 | 2017.09.14

Az én alapvetésem az, hogy mindig a bringás fog meghalni/megsérülni. Az Ő életét, testi épségét kell védeni, és nem érdekes az, hogy ezt hogyan tesszük.
A kerékpárúttal az a gond, hogy akár 1 méterre, akár 5-10 méterre (mint itt) van a fő útpályától, ugyan úgy beletartozik az úttestbe, és az azt keresztezőnek elsőbbséget kell adni a bringásnak. Egyértelmű? Igen, de azért én árnyalnám.
Ha a fő útpályától zölddel elválasztva van egy másik gépjárművek számára is használható út, akkor az már MÁSIK út. Hány olyan osztottpályás út van az országban, ahol csak a főpálya védett, de a szélső úton minden kereszteződésben ott a macisajt? Pedig az sokkal egyértelműbb, mert legalább 4m széles, nem 1,5, vagy kevesebb.

Jártam olyan helyeken, ahol a bringaútra minden kereszteződésben ki volt téve a macisajt, pedig "hivatalosan" főútvonal. Mégis azt mondom, ott csinálták jól. Azért, mert a bringás jobban lát (feltéve, ha néz) és mindig ő a sérülékenyebb. Ha az ő védelme érdekében nem engedjük, hogy előnye tudatában végigszáguldjon mindenen, az ő életét védjük, még akkor is, ha ez számára teher. (lásd még kötelező biztonsági öv)

gazso | 2017.09.14

@Zotya100
A kerékpárút nem használható gépjárművek számára. És mivel az adott esetben az úttest és a járda között helyezkedik el, az út része :)

Az alapvetésed amúgy részben korrekt, és ha csak a Ptk. szabályait nézzük is, a bringás is köteles igyekezni elkerülni és enyhíteni a kárt... ugyanakkor felróható magatartásra előny megszerzése -- pl. elsőbbségről való lemondás kikényszerítése -- érdekében nem lehet hivatkozni...

Amiről te beszélsz, az az "erősebb jogán" -- és ennek az erőltetése csak a balkáni közlekedési kultúra fokozását fogja eredményezni. , és remélem eszedbe jut, amikor autót vezetve teherautót vagy nyerges vontatót látsz az alárendelt úton. Remélem elengeded őket minden esetben...

gazso | 2017.08.18

Amúgy:
"20/1984. (XII. 21.) KM rendelet melléklete, II. fejezet,
3.4. Főútvonal útkereszteződésen csak abban az esetben vezethető át, ha az útkereszteződés geometriai kialakítása és kiépítettsége, valamint az alkalmazott közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek, úttartozékok és környezeti elemek folytán nem merülhet fel kétség az iránt, hogy az útkereszteződéshez melyik irányból érkező járműnek van elsőbbsége."

A rendőrségi határozat és utóélete alapján szabálytalan volt a főútvonal átvezetése.

gazso | 2017.08.15

Még két megjegyzés:
1. Emlékeim szerint a bíráskodási gyakorlat az 5 méternél közelebbi kereszteződéseket egy kereszteződésnek tekinti, a rendőrségi határozat a bíráskodási gyakorlatnak ebben ellentmond.
2. Súlyosabb probléma, hogy az "Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblák elhelyezése nyilvánvalóvá tette korábban is, hogy itt egy kereszteződésről van szó.

Ha valaki a kerékpárút felől kihajtott volna kiegészítő tábla nélkül, akkor jobbkezet várhatott volna az úttesten? A rendőrségi logika szerint abból az irányból a kerékpárútnak szólt az elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, ami egy külön
út, külön kereszteződés, tehát az úttestnél már jobbkezes...

Zoltan1978 | 2018.06.01

@gazso
Szia!

Nagyon érdekelne ez az 5 méter. A KRESZ oktatóm is köti az ebet a karóhoz, számtalan autósiskola oldalán láttam, az esetemben jobbra kanyarodás történt, de a kerékpáros kereszteződés egyfelől túl volt a 6 méteren, másfelől semmi tábla sehol (tehát szerintem jobbkezes). Lépésben haladva a kereszteződés felé, körülnézve, elütött egy kerékpáros balról.

"A bekanyarodó járművel elsőbbséget kell adni az úttest mellett lévő olyan kerékpárúton (gyalog- és kerékpárúton) érkező jármű részére, amellyel a bekanyarodó jármű:
....
- az úttest szélétől számított legfeljebb 6 méter távolságon belül forgalmi kapcsolatba kerül".

Ez ugyan a KRESZ 31§-ban nincs (már?) benne, a fenti ítélet mégis azt támasztja alá, hogy egyenrangú a kereszteződés. Mi most az igazság?
Honnan van neked ez a bírói joggyakorlat? Egyébként én is azon a véleményen vagyok hogy jobbkezes, mert a fűúttól 300m-re is lehet azzal párhuzamos kerékpárút. Mikortól számít új közlekedési helyzetnek?

A KRESZPROFESSZOR | 2018.06.01

@Zoltan1978
Mivel az út a "gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület", tehát egy út a településen alapvetően a járdától a túl oldali járdáig tart.
Azaz, ha a kerékpárút az úttest és a járda között helyezkedik el - mint jelen esetben -, akkor biztos hogy nem minősülhet a kerékpárú külön útnak.

Ha viszont ezen túl helyezik kiépítésre, akkor már nehezebb ezt megítélni. Valóban egy forgalomszervezési szabályzásban szerepel az, hogy ha egy másik úttest 6 méteren túl került kialakításra, akkor azt önálló elsőbbségadás kötelező táblával kell el látni. Innen származtatjuk ezt a 6 métert.

gazso | 2017.08.15

Agyrém a határozat. Szerintem bíróságra kellene vinni... A kerékpáros védett úton haladt, a teherautó alárendelt útról érkezett.

Más kérdés, hogy hiányzik az utat keresztező kerékpárút útburkolati jel, ezért részben a közútkezelő felelőssége is felvethető. Ráadásul a kiegészítő tábla szerint is az útburkolati jellel az úttest kerékpáros közlekedésre elkülönített részén kell elsőbbséget adni, tehát a kiegészítő tábla az útburkolati jel nélkül nem ér sokat.

baranyjan | 2017.08.12

Az utolsó előtti bekezdés alapján ( A kislány képviselői ...) kíváncsi lennék arra, hogy ki vezette a gépkocsit. Természetesen nem a neve érdekelne, hanem a nexusa a rendőrséghez vagy "valaki még fontosabbhoz". Azt csak remélni merem, hogy az ismételt - a kislányt elmarasztaló határozat csak ebben az esetben születhetett meg, mert a kiskorú nem büntethető. Egy nagykorút csak nem ítéltek volna el - vagy igen?
János

Új hozzászólás írása
További hozzászólások
Klubtag Számláló

10.413

Legfrissebb hír
A legújabb jogsi kódok

A kártya formátumú vezetői engedélybe bejegyezhető kódok jegyzéke.

8. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Érvényes 2017.01.01-től.

KRESZ Kommandó

Fotózd le, ha valami érdekeset látsz!